Powitanie przez rząd kraju związkowego

Franz-Josef Lersch-Mense
Minister do Spraw Federalnych, Europejskich i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia

Od roku 2001 regiony Nadrenia Północna-Westfalia, Śląsk i Nord-Pas de Calais (od połączenia z Picardie w 2016 roku Hauts-de-France) są ze sobą powiązane w ramach partnerstwa na podstawie „Wspólnej Deklaracji Współpracy“. Te trzy regiony mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ ich charakter został w podobny sposób ukształtowany przez przemysł wydobywczy, a dziś stoją przed nimi wyzwania związane ze zmianami strukturalnymi.

W ramach trójstronnego cyklicznego projektu Kulturatrium promuje się także współpracę w dziedzinie kultury. Każdego roku realizowane są projekty artystyczne i kulturalne w różnych dziedzinach, takich jak literatura, muzyka czy taniec, w celu konsekwentnego wzmacniania i poszerzania sieci powiązań kulturalnych między tymi trzema regionami.

W tym roku Kulturatrium po raz pierwszy podejmie współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym neanderland BIENNALE, koncentrując się na teatrze, zwłaszcza teatrze ulicznym. W międzynarodowych zespołach powstały unikalne produkcje, które będą wystawiane również w Polsce i we Francji. Pragnąłbym, aby intensywna współpraca poprzedzająca prezentacje spektakli zaowocowała wieloma trwałymi polsko-niemiecko-francuskimi kontaktami.

Także Państwo mogą odnieść korzyści, uczestnicząc w tych wydarzeniach!

Franz-Josef Lersch-Mense

Minister do Spraw Federalnych, Europejskich i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia